Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Ποιο γράμμα της αλφαβήτου δεν υπάρχει στο «Πιστεύω»;Mέσα στο Σύμβολο της Πίστεώς μας εμπεριέχονται όλα...
τα γράμματα της αλφαβήτου. Εκτός από ένα…


Ποιο είναι αυτό; το γράμμα Ψ…
Γιατί μέσα εμπεριέχει όλη την αλήθεια της πίστεως μας χωρίς να υπάρχει μέσα ούτε ένα Ψέμα (Ψ).
(koitamagazine.gr)