Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

«Φωνές της Κατοχής»… στην προθήκη της αυλής μας!!!


Σαράντα πέντε συνεντεύξεις "κοινών ανθρώπων" οι οποίοι...
βίωσαν τα γεγονότα της δεκαετίας του 1940. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας κατά τα έτη 2007 και 2008 σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί:
α) η σπουδαιότητα της προφορικής μαρτυρίας ως συμπληρωματική πηγή των επίσημων ιστορικών πηγών, και
β) η ανασύνθεση αυτής της περιόδου με βάση την ιστορική αφήγηση των ανθρώπων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα.

Μέσα από τα κείμενα γίνεται μια εμβριθής προσπάθεια διερεύνησης των παραγόντων, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών, στο πλαίσιο των οποίων οι μνήμες διατηρήθηκαν, αλλά και επηρέασαν το μεταγενέστερο βίο.