Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

«Τύχη 1, Χαρακτηριστικά Φιλοσοφία»


Οι Εκδόσεις iWrite και ο συγγραφέας Ιωάννης Λαμπράκης, σας...
παρουσιάζουν το νέο τους βιβλίο με τίτλο "Τύχη 1, Χαρακτηριστικά Φιλοσοφία".
Η Τύχη και οι διάφορες εκφάνσεις εκδήλωσής της αποτελούν κατά την άποψή μου το κυριότερο πεδίο ακραίας δοκιμασίας των αξιακών συστημάτων που έχει υιοθετήσει ο κάθε άνθρωπος. Παράλληλα, πληθώρα φιλοσοφικών και επιστημονικών θεωρήσεων και εννοιών, -όπως ελεύθερη βούληση, μοίρα, αιτιοκρατία, παρέμβαση του Θεού, μαθηματική αποτύπωση της τυχαιότητας, κλπ.- εμπλουτίζουν, αλλά ταυτόχρονα περιπλέκουν τις προσεγγίσεις του μηχανισμού εκδήλωσης που ονομάζουμε Τύχη.
Άραγε σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να δοθεί ένας ορισμός για το ποιος είναι ο τυχερός άνθρωπος; Και εάν η απάντηση είναι καταφατική, ποιες είναι οι παραδοχές και οι παράμετροι που θα πρέπει να υιοθετηθούν και ποια τα νέα ζητήματα που αυτόματα εγείρονται;
Dacunt fata volentem, nolentem trafunt.
(Η μοίρα οδηγεί αυτούς που τη δέχονται
και σέρνει αυτούς που την αρνούνται).
Ρωμαϊκή παροιμία

Τίτλος: Τύχη 1, Χαρακτηριστικά Φιλοσοφία
Ιωάννης Λαµπράκης
ISBN:978-618-5218-71-3
Σελίδες 114
Τιμή: 12.00 €

Εκδόσεις iWrite