Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

«Το νησί που φεύγει»


«Από το 2010 η χώρα βιώνει την τραυματικότερη...
οικονομική και κοινωνική κρίση της μεταπολεμικής περιόδου.
Κι όμως, στην κατεξοχήν εποχή της προσβάσιμης πληροφόρησης, απουσιάζει ένα εθνικά ενιαίο και συνεκτικό κυρίαρχο αφήγημα του πώς και γιατί φτάσαμε εδώ.
Η εθνική αυτογνωσία συσκοτίζεται από μύθους, πλάνες, συνωμοσιολογία και επίμονη άρνηση της πραγματικότητας.

Τα κείμενα αυτού του τόμου επιδιώκουν να συμβάλουν στην προσπάθεια συγκρότησης ενός κοινού αφηγήματος και μιας συλλογικής αυτογνωσίας για την κρίση».