Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

Πρόστιμα – φωτιά στους εργοδότες για τη «μαύρη» εργασία…Για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο επιβάλλεται πρόστιμο...
10.500 ευρώ - Οι κλάδοι με την μεγαλύτερη παραβατικότητα
Αλλαγή στο τοπίο των προστίμων για την αδήλωτη εργασία επιφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε από τη Βουλή, για την αντιμετώπιση ενός διαχρονικού προβλήματος στον εργασιακό χώρο.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με την ψήφισή του, εισάγονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, ενώ διαμορφώνεται μία νέα αρχιτεκτονική στα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και τη δημιουργία νέων θέσεων πλήρους εργασίας, με τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ στον εργοδότη, το οποίο προσαυξάνεται σε περιπτώσεις υποτροπής και αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών τριών μηνών. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης του προστίμου, εφόσον προσληφθεί άμεσα ο αδήλωτος εργαζόμενος, ενώ η έκπτωση είναι ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης.
Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:
·        Αν, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι µε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο μειώνεται, ως εξής:
·        Στο ποσό των 7.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης µε σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών.
·        Στο ποσό των 5.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης µε σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών και στο ποσό των 3.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης µε σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους… (news.gr)