Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 λήγει ο δακτύλιοςΗ Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 είναι η τελευταία μέρα...
που ισχύει ο δακτύλιος (παύουν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για το κέντρο της Αθήνας).
Θα επανέλθει από τα τέλη Οκτωβρίου 2018 με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης