Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Κι όμως, τα σαρκοβόρα… δεν τα τρώνε όλα! Τι περιφρονούν;Τα σαρκοβόρα ζώα δεν τρώνε...
άλλο ζώο το οποίο έχει χτυπηθεί από αστραπή.