Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Δωρεάν… ημιεπιδοτούμενα σεμινάρια πιστοποίησης πληροφορικής ΑΣΕΠ Υπουργείο Παιδείας ΕΟΠΠΕΠ: Μάρτιος 2017 ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ


Το πρόγραμμα οργανώνεται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης… 

και αφορά την κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για την απόκτηση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΣΕΠ ΕΟΠΠΕΠ, Υπουργείου Παιδείας, Φορέας Πιστοποίησης Global Cert, που είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88 (ισχύει σε Ιδιωτικό - Δημόσιο Τομέα, σε 151 χώρες του κόσμου & δεν χρειάζεται ανανέωση νόμος Ιούλιος 2014)…

Διαβάστε τη συνέχεια: http://polis.edu.gr/article/2633