Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Πότε αποκαλούμε κάποιον «πρώην» και πότε «τέως»;


Οι λέξεις «πρώην» και «τέως» αναφέρονται στο παρελθόν και...
προσδιορίζουν ιδιότητα ή αξίωμα κάποιου που πλέον δεν κατέχει. Δεν σημαίνουν όμως ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Πρώην σημαίνει «παλαιότερος, κάποτε στο παρελθόν», ενώ τέως σημαίνει «τελευταίος, πρόσφατος, μέχρι πριν από λίγο».
Τη λέξη «πρώην» λοιπόν χρησιμοποιούμε για οποιονδήποτε κατείχε στο παρελθόν μια ιδιότητα ή ένα αξίωμα, ενώ τη λέξη «τέως» γι’ αυτόν που κατείχε την ιδιότητα ή το αξίωμα αμέσως πριν από τον σημερινό κάτοχο ή είναι ο τελευταίος που το κατείχε.

Οι πρώην μπορεί να είναι πολλοί, ο τέως μόνο ένας… (bimag.gr)