Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Γη της ΕπαγγελίαςΕπαγγελία σημαίνει πρωτογενώς υπόσχεση, γι’ αυτό και ως Γη της Επαγγελίας νοείται η υπεσχημένη γη, δηλαδή που υποσχέθηκε ο Θεός, τη γη Χαναάν, στους απογόνους του Αβραάμ, τους Ισραηλίτες, κατά τη διαθήκη που συνάφθηκε στο όρος Σινά.
Η Χαναάν περιλαμβανόταν μεταξύ της Μεσογείου, της Νεκρά θάλασσας, του ρου του Ιορδάνη και του Λιβάνου. Σύμφωνα με την παράδοση, εκεί υπήρχε αφθονία αγαθών, γι’ αυτό και «Γη της Επαγγελίας» ταυτίστηκε εννοιολογικά με τόπο εύφορο και ευδαίμονα. Από εδώ και η σύνδεση της με τον πλούτο και με κάθε νοητό παράδεισο.
Η μουσίτσα