Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

ΕΤΗΣΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ “ΑΓΙΣ ΘΕΡΟΣ”Με την ηθική και υλική αρωγή του Αυγερινού Ανδρέου...
πρώην Προέδρου της ΕΕΛ
ΕΤΟΣ 4ο (2019)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Συμμετοχή μελών και μη μελών της ΕΕΛ.
β) Υποβολή μίας λαογραφικής μελέτης με ελεύθερο θέμα (ανάλυση δημοτικού τραγουδιού, καταγραφή και ανάλυση λαϊκής παραδόσεως κ.λ.π), η οποία δεν θα ξεπερνά τις 100 σελίδες (Α 4) και θα είναι αδημοσίευτη. Προθεσμία μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020.
γ) Κρίση από τριμελή επιτροπή την οποία θα ορίζει το ΔΣ, στην οποία ένα μέλος του τουλάχιστον θα συμμετέχει σε αυτή.
δ) Το βραβείο θα δοθεί σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει στην ΕΕΛ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στην Γραμματεία της ΕΕΛ τις εργασίες συμμετοχής τους, στις οποίες θα υπάρχουν και τα στοιχεία τους ( ονοματεπώνυμα, τυχόν ψευδώνυμα, τηλέφωνα κλπ.) μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020.
α) προσωπικώς.
β) με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
γ) ταχυδρομικώς.
δ) ηλεκτρονικώς.
Παράκληση: Στον εξωτερικό φάκελο να υπάρχει ψευδώνυμο του συμμετέχοντος και τα πραγματικά του στοιχεία να είναι εντός μικρού φακέλου τοποθετημένου μέσα στον μεγάλο φάκελο.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103834559 FAX 2103820062
e-mail: eel@otenet.gr

Αθήνα, 8 /11/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ                              ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ