Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Πότε θα λάβουν οι «παππούδες» τις συντάξεις Απριλίου… για να ενισχύσουν τα παιδιά τους!!!


Θέλει υπομονή αυτό το μήνα…

Από 30 Μαρτίου μέχρι 4 Απριλίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις του Απριλίου σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο, και ΝΑΤ.
Αναλυτικά:
Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 30 Μαρτίου 2017.
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 30 Μαρτίου 2017.
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 03 Απριλίου 2017.
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 03 Απριλίου 2017.
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 30 Μαρτίου 2017.

Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις 4 Απριλίου 2017.