Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

ΝΕΑ ΗΜΙΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΟΠΠΕΠ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΤο πρόγραμμα οργανώνεται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης...
και αφορά την κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για την απόκτηση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Πληροφορικής & χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΣΕΠ ΕΟΠΠΕΠ, Υπουργείου Παιδείας, (με συνολικό & τελικό κόστος 140€) Φορέας Πιστοποίησης Global Cert - Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Κέντρο Ερευνών Πλατφόρμα Ασκήσεων Προσομοίωσης), που είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88 (ισχύει σε Ιδιωτικό - Δημόσιο Τομέα, ΑΣΕΠ, σε 151 χώρες του κόσμου & δεν χρειάζεται ανανέωση νόμος (υπ' αριθμ.148/21.1.2015).
Διαβάστε τη συνέχεια: http://polis.edu.gr/article/3095