Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Τα ονόματα των νέων Διευθυντών Σχολείων… (λίστα)


Η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών σχολικών...
μονάδων και Ε.Κ. στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα γίνει την 1η Αυγούστου.
…ή δείτε εδώ τις τοποθετήσεις: