Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΟΠΠΕΠ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΜΙΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ…


Το "Πόλις" Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Κέντρο...
Δια Βίου Μάθησης, Κινητικής Έκφρασης και Επικοινωνίας Ηρακλείου Αττικής σας καλωσορίζει με όραμα και φιλοδοξία την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στην αιχμή των εξελίξεων των νέων τεχνολογιών, και οργανώνει νέο Κύκλο ποιοτικών Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και Πιστοποίησης Πληροφορικής  ΑΣΕΠ ΕΟΠΠΕΠ, Υπουργείου Παιδείας, απόλυτα προσαρμοσμένα στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας…

Δείτε τη συνέχεια: http://polis.edu.gr/article/2757