Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

Το «Κόκκινο Σπίτι» στη Χαλκίδα & η «Εστία γνώσης» (video)Σε μια μικρή χερσόνησο δυτικά του κολπίσκου...
της Σουβάλας βρίσκεται το «Κόκκινο Σπίτι», το οποίο χτίστηκε το 1884 από τον Κων/νο Φλέγγα, στη θέση παλαιού οθωμανικού τεκέ και αγοράστηκε από τον έμπορο Βασίλειο Μάλλιο το 1890.
Είναι άξιο θαυμασμού ο τρόπος με τον οποίο το κτίριο έχει «προσαρμοστεί στο βράχο» που βρέχεται από τρεις πλευρές με θάλασσα…
Το 1916 ο βασιλιάς Πέτρος της Σερβίας με την ακολουθία του, για έξι μήνες έμενε στο  «Κόκκινο Σπίτι», μιας και είχε έρθει στην Ελλάδα λόγω καταλήψεως του κράτους του από τους Γερμανούς.
Κατά την διάρκεια της Κατοχής στεγάστηκε εκεί η γερμανική διοίκηση, όπως μας είπε ο κ. Δημήτρης.


Σήμερα το Κόκκινο Σπίτι έχει ανακαινιστεί και φιλοξενεί την «Εστία Γνώσης» της Χαλκίδας.
Παύλος Ανδριάς
by aylogyros news