Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

Κουίζ Ιστορίας: Τι βαθμό θα έπαιρνες σε αυτό το τεστ Ιστορίας Λυκείου;Πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία που μαθαίνουν...
τα παιδιά του Λυκείου;
Κάνε το τεστ και ανακάλυψέ το: