Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

ΟΑΕΔ: 16 προγράμματα για ανέργους…


Νέες θέσεις εργασίας έρχονται τις επόμενες ημέρες…

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και άλλων δημόσιων φορέων για την απασχόληση, ηλικίας ανέργων 55-67 ετών: Αφετηρία του προγράμματος έχει οριστεί το τέλος του τρέχοντος μήνα, το αργότερο.
2. Σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα για νέες θέσεις εργασίας σε νέους 25-29 ετών. Θα επιλεγούν 1.295 ωφελούμενοι. Ηλεκτρονικές αιτήσεις έως την 1η Αυγούστου 2017.
3. Πρόγραμμα για νέες θέσεις εργασίας για νέους ηλικίας 18-24 ετών (β΄ φάση εργασιακής εμπειρίας). Στόχος είναι να προκύψουν έως 2.500 ωφελούμενοι.
4. Παρέμβαση κατά της ανεργίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου. Στόχος να τεθεί εν ισχύ έως την 1η Σεπτεμβρίου και να αποφέρει έως 4.000 ωφελουμένους.
5. Κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25-29 ετών στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Θα ξεκινήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Θα προκύψουν έως 1.000 ωφελούμενοι.
6. Υποστήριξη της απασχόλησης ΑΜΕΑ. Το πρόγραμμα έχει αποφασιστεί να ξεκινήσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και θα αφορά έως 1.000 ωφελουμένους.
7. Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών: 800 ωφελούμενοι.
8. Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων ηλικίας 18-29 ετών. Θα ξεκινήσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και αφορά έως 1.700 ωφελουμένους.
9. Πρόγραμμα επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας σε 34 δήμους. Θα ξεκινήσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου με 6.317 ωφελουμένους.
10. Πρόγραμμα επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας σε εγγειοβελτιωτικά έργα. Ξεκινάει έως την 1η Οκτωβρίου και στοχεύει σε 471 ωφελουμένους.
11. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο του digital marketing για ανέργους σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού. Έναρξη προγράμματος 1η Οκτωβρίου 2017. Θα προσφέρει άλλες 2.500 θέσεις απασχόλησης.
12. Καταπολέμηση της ανεργίας στον κλάδο των υποδομών και των μεταφορών: Ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου, με στόχο 3.500 ωφελουμένους.
13. Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης για νέους έως 24 ετών: Ενεργοποιείται εντός του τρέχοντος έτους και στοχεύει σε 9.500 ωφελουμένους που έχουν ολοκληρώσει την απαραίτητη κατάρτιση.
14. Κέντρα στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας: Το πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και στοχεύει σε 420 ωφελουμένους.
15. Πιλοτικό πρόγραμμα για νέους 18-24 ετών σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Έναρξη έως τις 15 Σεπτεμβρίου με στόχο 325 ωφελουμένους.
16. Πιλοτικό πρόγραμμα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για νέους 25-29 ετών. Ξεκινάει στις 15 Σεπτεμβρίου και στοχεύει σε 175 ωφελουμένους.

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» της εφημερίδας Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 29/7