Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε θα γίνει η πληρωμή…Μία σειρά από επιδόματα θα καταβληθούν...
τις επόμενες ημέρες.
Οι πληρωμές για τα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα ξεκινήσουν στις 25 Σεπτεμβρίου.
Η αρχή θα γίνει με το επίδομα παιδιού Α21 και το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.