Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Επίδομα στέγασης: Ποιοι πρέπει να κάνουν εκ νέου αίτησηΕκ νέου αίτηση για επίδομα στέγασης πρέπει...
να κάνουν αρκετοί δικαιούχοι μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 για να μη χάσουν το επίδομά τους.