Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΟΛΙΣ: "ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΡΑΣΗ - ΠΑΘΟΣ - ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ"


ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ...

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (19.00-22.00)

Διαβάστε αναλυτικά...