Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΟΛΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΟΠΠΕΠ120€ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ…

 ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΜΙΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ