Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Έρχονται προσλήψεις στα ΚΕΠ και το Μουσείο ΑκρόποληςΜόνιμες προσλήψεις στα ΚΕΠ αναμένονται σύντομα...
καθώς είναι έτοιμη η νέα προκήρυξη για 12 θέσεις, ενώ σχεδιάζεται και η ακόμα μεγαλύτερη, που προβλέπει 153 (μόνιμες) θέσεις.