Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

Ασανσέρ πολυκατοικιών: Θα δηλώνονται σε ΜητρώοΜε διάταξη που «πέρασε» στο ν/σ του Υπουργείου...
Ανάπτυξης συστήνεται Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,  στο  οποίο  καταχωρίζονται  όλοι  οι  εγκατεστημένοι  ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.
Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα καθοριστεί ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου.
Ο υπεύθυνος συντηρητής δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση διαδικασιών, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή.
Η ως άνω καταγραφή θα  συντελέσει αποφασιστικά στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου στον εν λόγω τομέα θεσμικών ρυθμίσεων αναφορικά με τους ανελκυστήρες… (aftodioikisi.gr)