Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Στις 12 Οκτωβρίου ξεκινά η διανομή δικαιωμάτων 2020 σε συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους και εκδότες

 


Αυξημένο κατά 36% θα είναι, για το έτος 2020...

το ποσό που θα διανείμει ο ΟΣΔΕΛ, σε περισσότερους από 4.500 συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους και εκδότες βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 1.969.726€, έναντι 1.450.933,45€, που διανεμήθηκε το 2019.

https://www.osdel.gr/el/news/2618