Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

«Ιωνικές μνήμες»… στην προθήκη της αυλής μας!!!Η εγγονή µου Κατερίνα µού ζήτησε να της περιγράψω...
τις αναµνήσεις μου από τη Μικρά Ασία.
Αποφάσισα να γράψω τις Ιωνικές Μνήμες ως ανταπό­κρι­ση στην επιθυμία της και ως προέκταση της βαθιάς μου συγκίνησης ν’ αναπολήσω όσα από τα γεγονότα έχουν κατα­γραφεί στη μνήμη μου.
Στα 85 μου χρόνια έζησα πολλά άλλα γεγονότα, κι άλλον πόλεμο, κι άλλες πικρές μνήμες, αλλά αυτές της Μικράς Ασίας κρατούν στην ψυχή μου τη μεγάλη συγκίνηση, τον πόνο τής για πάντα χαμένης πατρίδας.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ