Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Αυτά τα έργα θα γίνουν στο Ελληνικό τα πρώτα πέντε χρόνια.Το πρώτο εξάμηνο του ερχόμενου έτους αναμένεται...
να ξεκινήσουν τα πρώτα μεγάλα έργα υποδομών στο Ελληνικό, το οποίο αναμένεται να μετατραπεί σε μια «έξυπνη» - πράσινη πόλη.