Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Πληροφορίες σχετικά με την αναστολή λειτουργίας δομών εκπαίδευσης εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού…

 


Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται μόνο τα σχολεία...

ή τα τμήματα αυτών που αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

https://www.sch.gr/anastoli/web/index.php?r=site%2Findex&page=2&per-page=100