Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Η καλοσύνη δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη…Λένε συχνά πως πρέπει να κάνεις πάντα το καλό ακόμα...
και αν αυτό που εισπράττεις από τους ανθρώπους είναι το κακό.
Λένε πως αυτό που δίνεις δεν πρέπει να έχει σχέση με αυτό που παίρνεις…