Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019

Πώς θα κάνεις την αίτηση για το επίδομα των 360 ευρώ που χορηγεί ο ΟΑΕΔΈνα από τα επιδόματα που καταβάλλει ΟΑΕΔ σε ανέργους...
που είναι εντεταγμένοι στο μητρώο του, είναι και το βοήθημα των 360 ευρώ, για τη χορήγηση του οποίου, ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη, πρέπει να πληρεί ορισμένες προδιαγραφές.
Για να μάθεις ποιοι είναι οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος, συνέχισε την ανάγνωση και θα βρεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως, για παράδειγμα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά χορήγησής του, αλλά και πώς θα κάνεις την αίτηση.