Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Συνεργασία φορέων κατά της αδήλωτης εργασίας…


Πιλοτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της...
 αδήλωτης εργασίας, παρουσιάστηκε σήμερα από κρατικούς φορείς σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που αποτελεί δράση του τριετούς οδικού χάρτη για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα.
Ο οδικός χάρτης επικυρώθηκε σε τριμερές επίπεδο στις 26 Οκτωβρίου 2016, ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και τους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ).
Συντονισμένα συμμετέχουν στη δράση, για πρώτη φορά, τέσσερις ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι θα συνεργαστούν τόσο σε επίπεδο επιτόπιων ελέγχων όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής και διασταύρωσης δεδομένων και πληροφοριών: α) το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), β) ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), γ) η Οικονομική Αστυνομία, δ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η συνεργασία των τεσσάρων ελεγκτικών μηχανισμών να μπορέσει να ενισχύσει την ποιότητα και το βάθος των ελέγχων.
Η διασταύρωση και η επεξεργασία των δεδομένων και των πληροφοριών, που ο κάθε μηχανισμός διαθέτει, δίνουν τη δυνατότητα οι έλεγχοι να επικεντρωθούν σε περιοχές και κλάδους με υψηλή και καλυμμένη μέχρι σήμερα παραβατικότητα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Το κύριο σημείο δράσης του πιλοτικού προγράμματος είναι η καταπολέμηση του φαινομένου της υποδηλωμένης εργασίας. Η υλοποίηση του προγράμματος και τα αποτελέσματα των ελέγχων θα αποτελέσουν τη βάση για την επέκτασή του πανελλαδικά.

Βέβαια ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας αποκτά η ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη χάραξη και εφαρμογή του οδικού χάρτη, υπό την αιγίδα της ΔΟΕ, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας… (ependitislive.gr)