Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

"SPSS" ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟ ΗΜΙΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018Το πρόγραμμα οργανώνεται στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης...
με φυσική παρουσία Καθηγητή και αφορά την εξειδικευμένη κατάρτιση και  Πιστοποίηση στο SPSS.
Μετά το ποιοτικό -άκρως επιτυχημένο- ξεκίνημα των Σεμιναριακών Κύκλων SPSS και τις πρώτες Εξετάσεις Πιστοποίησης SPSS στην Ελλάδα με 100% επιτυχία όλων των μαθητών μας, με όραμα την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στην αιχμή των εξελίξεων των νέων τεχνολογιών, το "Πόλις" οργανώνει νέο Σεμιναριακό Κύκλο Σπουδών “SPSS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα είκοσι (20) ωρών  Πιστοποίησης & Εκμάθησης στατιστικών μεθόδων για το χειρισμό της ανάλυσης δεδομένων απόλυτα προσαρμοσμένο  στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των συμμετεχόντων ώστε να δοθούν απαντήσεις σε ερευνητικά ερωτήματα.
Διαβάστε τη συνέχεια: http://polis.edu.gr/article/3096